Послуги Адвоката

Cупроводження перевірок

правоохоронних та контролюючих органів, в тому числі органів державної податкової служби, органів МВС та ін.

Присутність фахівця у галузі права, яким є адвокат, а ні просто юриста, під час будь-яких перевірок не можна недооцінювати. Насамперед, це стосується перевірок працівниками органів внутрішніх справ, зокрема співробітниками ВДЗБЕЗ. Мають місце випадки, коли такі працівники ОВС приходять нібито на перевірку господарської діяльності, пред'являють лише своє службове посвідчення та вимагають від суб'єкта господарювання пред'явити торговий патент, сертифікат відповідності на товар, гігієнічні висновки та інші документи. Однак, у переважній більшості випадків такі вимоги є безпідставними, оскільки вимагаючи будь-які документи, що підтверджують походження або якість товарів, працівники ОВС (які є представниками правоохоронного, а не контролюючого органу) фактично беруть на себе функції контролюючих органів таких як СЕС, інспекція з захисту прав споживачів та т.п., тобто, діють не в межах власних повноважень, а тому юридично грамотне пояснення даних обставин, як правило, призводить до завершення “перевірки” працівниками ОВС.

Досить часто суб'єкти підприємницької діяльності допускають працівників ОВС під час проведення “перевірок” до складських, господарських або адміністративних приміщень фактично за відсутності підстав для допуску, оскільки в більшості випадків законність входження до приміщення та перебування у приміщенні працівником ОВС, за відсутності згоди власника приміщення, має бути підтверджена рішенням суду.

Законом України “Про міліцію” встановлено, що працівник міліції має право безперешкодного доступу на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, оглядати їх виключно з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах. Працівник міліції має право перебувати на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації виключно з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи (під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи) з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частиною 3 ст. 233 КПК передбачено, що виключно слідчий або прокурор (а не будь-яких працівник ОВС, в тому числі й співробітник ВДЗБЕЗ) має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Нажаль, працівники ОВС інколи “забувають” про законодавче обмеження власних прав, та на правах власника заходять в будь-яке приміщення суб'єкта господарювання, однак, своєчасне нагадування адвокатом про такі обмеження або вимога адвоката до працівників ОВС надати документи та пояснення щодо законності перебування у відповідному приміщенні в більшості випадків призводить до залишення працівниками правоохоронних органів території підприємства. Вартість від 800 грн.

Захист інтересів клієнта при проведенні допитів в якості свідка, потерпілого, підозрюваного.

Досить часто мають місце випадки коли допит в якості свідка є передумовою пред'явлення особі підозри у вчиненні злочину, тим більше, що свідок несе кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань та відмову від дачі показань щодо відомих свідку обставин злочину. А тому, при отриманні повістки з вимогою з'явитися для допиту навіть в якості свідка важливо отримати консультацію досвідченого адвоката. Так, адвокати Адвокатськой групи України вивчивши навіть лише відомі клієнту обставини справи та проаналізувавши надані клієнтом документи, зможуть визначити первинну лінію поведінки клієнта під час допиту в якості свідка, нададуть рекомендації щодо обсягу показань, які можуть бути надані правоохоронним органам та не призведуть до небажаних наслідків для клієнта.

У випадку притягнення особи в якості підозрюваного у вчиненні злочину, грамотно визначена лінія захисту клієнта, та “контроль” адвоката за дотриманням органами досудового слідства процесуальних норм при розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення може призвести як до зміни кваліфікації дій клієнта на більш “м'яку” статтю Кримінального кодексу України так і до закриття кримінального провадження у зв'язку із не встановленням в діях клієнта складу інкримінованого злочину.

При захисті інтересів особи, потерпілої від злочину, досвідчений адвокат, окрім безпосереднього надання правової допомоги такій особі, виступає додатковим стимулом для слідчого дотримуватися норм чинного законодавства при проведенні досудового розслідування та значно ускладнює можливість ухилення злочинця від встановленої законом відповідальності. Вартість від 800 грн.

Захист інтересів клієнта при проведенні обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи.

Оскільки обшук або огляд житла чи іншого володіння особи є слідчими діями, що пов'язані з безпосереднім доступом працівників правоохоронних органів до житла, іншого приміщення особи послуги досвідченого адвоката при проведенні обшуку/огляду є гарантією того, що обшук/огляд буде проведено з мінімальним незручностями для клієнта та з дотриманням норм чинного законодавства України, що встановлюють недоторканість житла або іншого володіння особи.

Відповідно до положень чинного кримінального процесуального кодексу України обшук або огляд може проводитися виключно слідчим або прокурором та виключно на підставі ухвали суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи. Тобто, адвокат, представляючи інтереси особи — власника (користувача) приміщення в якому має бути проведено обшук/огляд перш за все перевіряє повноваження працівників правоохоронних органів, які планують проводити обшук огляд — за відсутності у працівників ОВС документів, що підтверджують процесуальний статус слідчого/прокурора у кримінальному провадженні, в ході якого й проводиться обшук, особа — власник (користувач) приміщення має всі законні підстави відмовити працівникам ОВС в доступі до відповідного приміщення. Також, адвокат може перевірити ухвалу суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи — наявність навіть невеликої технічної помилки в такій ухвалі може стати достатньою юридичною підставою для правомірної відмови працівникам ОВС в доступі до приміщення та, відповідно, до проведення обшуку.

Кримінальним процесуальним кодексом України встановлено, що обшук або огляд житла чи іншого володіння особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох незаінтересованих осіб (понятих). Основна вимога щодо “незаінтересованості” понятих дуже часто ігнорується працівниками ОВС — в якості понятих виступають “постійні поняті”, яких працівники ОВС возять з собою для участі у всіх слідчих діях, адвокат, виявивши тісне та часто досить не формальне спілкування таких “понятих” з працівниками ОВС може вказати на таку невідповідність процесуальним нормам та вимагати залучення до проведення обшуку/огляду дійсно незацікавлених осіб, що попередить можливі зловживання під час обшуку/огляду, що, нажаль, досить часто допускаються працівниками ОВС. Вартість від 800 грн.

Збирання інформації

в рамках Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та Кримінального процесуального кодексу України., в тому числі доказів у кримінальному провадженні.

Новим КПК та Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність“ значно розширено права адвоката у кримінальному провадженні. Найголовнішої новелою чинного законодавства є те, що права адвоката в частині збирання та долучення доказів фактично прирівняно до прав органів досудового розслідування — адвокат має право в ході досудового розслідування отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речі, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок. Тобто, правильність та повнота застосування адвокатом свого права на збирання доказів в ході кримінального провадження може призвести як до закриття кримінального провадження під час досудового розслідування так і до постановлення судом виправдовувального вироку відносно обвинуваченого. Також, у разі існування реальної загрози застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою професіоналізм адвоката, обґрунтованість наведених адвокатом доводів та повнота зібраних адвокатом доказів, може призвести до обрання відносно підозрюваного менш тяжкого запобіжного заходу у вигляді застави або підписки про невиїзд. Вартість від 200 грн.

Захист під час судового розгляду адміністративних справ,

справ про адміністративні правопорушення, в тому числі корупційні правопорушення, порушення ПДР, порушення в сфері містобудування та ін.

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката або іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги. Одночасно, у зв'язку із не визначенням терміну “фахівець у галузі права”, фактично суди допускають до участі у справі в якості представників особи, що притягається до адміністративної відповідальності виключно адвокатів.

З урахуванням особливостей провадження у справах про адміністративні правопорушення та надання законом повноважень складати протоколи про адміністративні правопорушення значній кількості суб'єктів (які, в деяких випадках, взагалі не є суб'єктами владних повноважень) за порушення, допущені в широкому колі суспільних відносин, можливість залучення у якості захисника у даних справах лише адвоката, а не будь-якого іншого “фахівця у галузі права”, є скоріше позитивним моментом.

Адвокат, як професіонал в галузі права орієнтується в більшості чинних нормативних актах в тому числі й тих, що встановлюють повноваження органів, що мають право як складати протоколи про адміністративні правопорушення так і вирішувати справи про адміністративні правопорушення.

Кваліфікована допомога адвоката важлива як на стадії складання відносно особи протоколу про адміністративне правопорушення так і на стадії розгляду справи уповноваженим на те органом.

На стадії складання протоколу про адміністративне правопорушення адвокат надасть первину допомогу клієнту у вигляді консультації щодо загальної лінії поведінки клієнта під час складання протоколу; змісту можливих пояснень клієнта; адвокат зможе акцентувати увагу на деталі та обставини, що не є очевидними але мають значення для подальшого уникнення клієнтом адміністративної відповідальності, та які необхідно вказати у протоколі або при наданні пояснень.

Що ж до правової допомоги адвоката під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, слід зазначити, що норми законодавства, яке регулює порядок та підстави притягнення особи до адміністративної відповідальності, в деяких випадках суперечать одна одній, існує значна кількість нормативно не визначених понять та інших прогалин у законодавстві, що може призвести до винесення за результатами розгляду аналогічних справ про адміністративні правопорушення фактично протилежних (однак, все одно законних!) рішень.

Досвідчений адвокат, який має досвід роботи у тому числі й у правоохоронних органах, представляючи інтереси особи, що притягається до відповідальності, при розгляді справи про адміністративне правопорушення забезпечує максимальний захист інтересів такої особи. А, з урахуванням певних прогалин законодавства, діяльність такого адвоката щодо захисту інтересів особи, що притягається до адміністративної відповідальності, призводить до закриття провадження у справі за відсутності в діях особи, що притягається до відповідальності, складу відповідного адміністративного правопорушення. Варстість від 800 грн.

Новини компанії
18 Квітня 2013
Українцям доведеться сплачувати новий податок на нерухоме майно, який вступив в силу з 1 січня 2013 року. Відтепер власникам нерухомості, в залежності від розміру житлової площі будуть застосовуватись наступні ставки податку: 
Детальніше
02 Липня 2014
З 1 липня 2014 року  набули зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" в частині оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО). Так відповідно до внесених змін фактично...
Детальніше
Консультації

Підкажіть, будь ласка, які строки сплати єдиного податку по спрощеній системі оподаткування?

Детальніше

Наша благодійна організація, створена в організаційно-правовій формі благодійного фонду, існує вже більше ніж 1 рік. Виникла потреба у реєстрації символіки благодійної організації, а саме її емблеми. Яким чином відбувається вказана процедура і які документи потрібно підготувати для цього?

Детальніше
Проекти
Клієнт:
Державне підприємство "Міжнародний аеропорт" Бориспіль "- Бориспільська об'єднана ДПІ Адвокатська група України представила інтереси Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" в Київському окружному адміністративному суді у справі за позовом до Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції про стягнення з Державного бюджету України заборгованості по ПДВ...
Детальніше
Клієнт:
ТОВ "Єдина торгова система-Киев" оскарження податкових повидомлень ДПІ Адвокатська група України представила інтереси ТОВ «ЄТС-Київ», під час оскарження в судовому порядку податкових повідомлень-рішень, винесених ДПІ у Дніпровському районі м.Києва, яким компанії було визначено грошове зобов’язання на загальну суму 5 450 761,00 грн. Податкові...
Детальніше