Ліцензії

Сертифікація, дозволи, послуги у сфері ліцензування. Ліцензії 

У відповідності до положень Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов.

Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади чи державний колегіальний орган, здійснюється на всій території України, якщо інший строк не встановлено Кабінетом міністрів України.

Адвокатська група України надає юридичні послуги щодо:

 • підготовку пакету необхідних документів та отримання усіх видів ліцензій у державних органах ліцензування;
 • Переоформлення вже отриманих ліцензій;
 • підготовка для участі у конкурсі на отримання ліцензій для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів.

Перелік видів діяльності, які підлягають ліцензуванню визначено статтею 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, до них зокрема віднесено:

банківська діяльність;

професійна діяльність на ринку цінних паперів;

із надання фінансових послуг;

зовнішньоекономічна діяльність;

діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;

діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;

діяльність у сфері освіти;

виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;

діяльність у сфері телекомунікацій;

будівельна діяльність;

надання послуг з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом.

Господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, а також охоронна діяльність підлягають ліцензуванню відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Про лікарські засоби" та "Про охоронну діяльність".

виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї

виробництво вибухових матеріалів промислового призначення

виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини

видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;

виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;

розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;

надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації

впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

надання послуг у галузі технічного захисту інформації

виготовлення бланків цінних паперів

транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл

постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом

зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;

централізоване водопостачання та водовідведення;

розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;

культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;

медична практика;

переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;

діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини);

ветеринарна практика;

випуск та проведення лотерей;

надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;

заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

туроператорська діяльність;

посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

проведення землеоціночних робіт та земельних торгів;

діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;

митна брокерська діяльність;

виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;

діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;

діяльність, пов'язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів;

розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;

виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію;

генетично-інженерна діяльність у замкненій системі;

торгівля рідким паливом з біомаси та біогаз

Будівельна ліцензія.

На сьогоднішній день, в Україні діє Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затверджений постановою Кабінету міністрів України № 1396 від 05.12.2007 року, у відповідності до якого встановлено загальні вимоги до ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єктів архітектури, які за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належать до IV і V категорії складності.

Суб'єктам будівельної діяльності, що мають намір провадити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію згідно з вказаним Порядком.

Державним органом, на який покладено здійснення ліцензування суб'єктів господарювання, які мають намір займатися будівельною діяльністю покладено на Державну архітектурно-будівельну інспекцією та її територіальні органи.

Документи разом із заявою на отримання ліцензії подані до державного органу ліцензування повинні відповідати ліцензійним умовам, які передбачені положеннями Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 січня 2009 року “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури”.

Адвокатська група України надає кваліфіковану допомогу суб'єктам ліцензування в процедурі отримання будівельної ліцензії з огляду на багаторічний досвід роботи у цій сфері. З метою отримання будівельної ліцензії для подальшого здійснення господарської діяльності суб'єктом ліцензування ми пропонуємо наступні послуги:

 1. Надання юридичної консультації з питань особливостей отримання відповідної ліцензії.
 2. Безпосереднє представництво клієнта (ліцензіата) у органах ліцензування.
 3. Підготовка та погодження усіх необхідних документів для отримання ліцензії в державному органі ліцензування.
 4. Подача заяви про отримання будівельної ліцензії та пакету необхідних документів для проходження ліцензійної комісії та представництво клієнта в Державній архітектурно-будівельній інспекції.
 5. Отримання будівельної ліцензії (отримання копій ліцензій для філій суб'єкта ліцензування).
 6. Переоформлення будівельної ліцензії (у разі необхідності).
 7. Юридичний супровід (абонентське обслуговування) подальшої діяльності суб'єкта господарювання у будівельній сфері (за домовленістю).

Вартість юридичних послуг з отримання будівельної ліцензії складає 3000 грн.

Ліцензування діяльності щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Діяльність суб'єкта господарювання, яка включає: проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінку протипожежного стану об'єктів, проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність установленим вимогам, у відповідності до положень статті 11 Закону України “Про пожежну безпеку” підлягає обов'язковому ліцензуванню.

Ліцензійні умови щодо отримання ліцензії у сфері надання послуг та робіт протипожежного призначення закріплені Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення” № 1037 від 29.09.2011 року.

Складність отримання даного виду ліцензії полягає у досить жорстких вимогах Ліцензійних умов, відповідно до яких в залежності від обраних видів робіт, особлива увага приділяється освіта та стаж роботи керівництва, працівники, що безпосередньо в майбутньому виконуватимуть обрані роботи зобов'язані мати освіту відповідного кваліфікаційного рівня та професіонального напряму підготовки, велика увага приділяється зокрема матеріально технічній базі підприємства, яке виявило бажання отримати таку ліцензію.

Адвокатська група України маючи багаторічний досвід роботи та висококваліфікованих працівників надасть вам послуги щодо отримання ліцензії на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, які передбачають:

 1. Надання юридичної консультації з питань особливостей отримання відповідної ліцензії.
 2. Підготовка та погодження усіх необхідних документів для отримання ліцензії в державному органі ліцензування.
 3. Подача заяви про отримання ліцензії та пакету необхідних документів для проходження ліцензійної комісії та представництво клієнта в державному органі ліцензування.
 4. Супровід клієнта при проведенні Управлінням пожежної охорони перевірки наявності матеріально-технічної бази.
 5. Отримання ліцензії про надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.
 6. Переоформлення ліцензії (у разі необхідності).
 7. Юридичний супровід (абонентське обслуговування) подальшої діяльності суб'єкта господарювання у будівельній сфері (за домовленістю).

Вартість юридичних послуг з отримання ліцензії про надання послуг і виконання робіт протипожежного призначеннявід 7000 грн.

Ліцензія на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

Обов'язкове отримання ліцензії у сфері телекомунікацій передбачене Законом України “про телекомунікації”, у відповідності до якого суб'єкти, які здійснюють технічне обслуговування та експлуатацію власних або орендованих телекомунікаційних мереж, побудованих ними телекомунікаційних мереж для інших підприємств, обладнання, що було продане і на даний час використовується в якості складової частини телекомунікаційної мережі іншого підприємства.

Державним органом, на який покладено здійснення ліцензування суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати свою господарську діяльність у сфері телекомунікаційних послуг є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Адвокатська група України маючи багаторічний досвід роботи та висококваліфікованих працівників надасть вам послуги щодо отримання ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, які передбачають:

 1. Надання юридичної консультації з питань особливостей отримання відповідної ліцензії.
 2. Підготовка та погодження усіх необхідних документів для отримання ліцензії в державному органі ліцензування.
 3. Подача заяви про отримання ліцензії та пакету необхідних документів для проходження ліцензійної комісії та представництво клієнта в Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
 4. Отримання ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.
 5. Переоформлення ліцензії (у разі необхідності).
 6. Юридичний супровід (абонентське обслуговування) подальшої діяльності суб'єкта господарювання у сфері телекомунікаційних послуг (за домовленістю).

Вартість юридичних послуг з отримання ліцензії у сфері телекомунікаційних послуг від 3000 грн.

Ліцензія на охоронну діяльність.

Діяльність юридичних осіб — суб'єктів господарювання або ж фізичних-осіб підприємців, яка передбачає надання послуг з охорони власності фізичних та юридичних осіб, а також передбачає охорону громадян та їх майна передбачає отримання безстрокової ліцензії для провадження такого виду господарської діяльності.

Наказом Міністерства Внутрішніх справ України затверджено “Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян”, яким встановлено вичерпний перелік вимог стосовно персоналу та керівництва, а саме віковий ценз, вимоги щодо освіти, кваліфікації, досвіду роботи, тощо.

Адвокатська група України надасть кваліфікований юридичний супровід з отримання ліцензії на охоронну діяльність, яка передбачає:

 1. Надання юридичної консультації з питань особливостей отримання відповідної ліцензії.
 2. Підготовка та погодження усіх необхідних документів для отримання ліцензії в державному органі ліцензування.
 3. Подача заяви про отримання ліцензії та пакету необхідних документів для проходження ліцензійної комісії та представництво клієнта в державному органі ліцензування.
 4. Отримання на охоронну діяльність.
 5. Переоформлення ліцензії (у разі необхідності).
 6. Юридичний супровід (абонентське обслуговування) подальшої діяльності суб'єкта господарювання у сфері телекомунікаційних послуг (за домовленістю).

Вартість юридичних послуг з отримання ліцензії на охоронну діяльність від 4000 грн.

Ліцензія на туроператорську діяльність.

 Закон України “Про туризм” визначає поняття туристичного оператора (туроператори) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність, про продовження строку позовної давності за вирішальним змістом та етапами його проведення належить до першочергового продовження.

 Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства культури і туризму України затверджено “Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності” визначено вичерпний перелік вимог та критеріїв які ставляться до підприємств та їх керівного складу для отримання даного виду ліцензії. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, які провадять туроператорську та турагентську діяльність і отримали відповідну ліцензію.

 Послуги Адвокатської групи України щодо отримання ліцензії на туроператорську діяльність включають:

 1. Надання юридичної консультації з питань особливостей отримання відповідної ліцензії.
 2. Підготовка та погодження усіх необхідних документів для отримання ліцензії в державному органі ліцензування.
 3. Подача заяви про отримання ліцензії та пакету необхідних документів для проходження ліцензійної комісії та представництво клієнта в державному органі ліцензування.
 4. Отримання ліцензії на туроператорську діяльність.
 5. Переоформлення ліцензії (у разі необхідності).
 6. Юридичний супровід (абонентське обслуговування) подальшої діяльності суб'єкта господарювання у сфері телекомунікаційних послуг (за домовленістю).

Вартість юридичних послуг з отримання ліцензії на туроператорську діяльністьвід 2000 грн.

Новини компанії
25 Лютого 2014
Міжнародний кримінальний суд діє, що на підставі Римського статуту уповноважений здійснювати юрисдикцію стосовно осіб, відповідальних за найбільш серйозні злочини, що викликають стурбованість міжнародної спільноти та доповнює національні системи кримінального правосуддя - стаття 1 Римського статуту.
Детальніше
02 Липня 2014
З 1 липня 2014 року  набули зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" в частині оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО). Так відповідно до внесених змін фактично...
Детальніше
Консультації

При розгляді моєї цивільної справи в суді першої інстанції не був допитаний свідок (моя мати), її свідчення могли б мати істотне значення для справи. Чи може суд апеляційної інстанції допитати її в якості свідка?

Детальніше

Добрий день! Я працюю каменярем на будівництві, в період з жовтня по грудень місяць у зв'язку із відсутністю об'єму роботи, я та решта членів моєї бригади не виходили на об'єкт. Чи можна вважати мою відсутність на роботі з поважних причин, викликаною відсутністю об'єму робіт на об'єкті будівництва, для подальшого врегулювання фінансових питань з керівництвом підприємства. Дякую.

Детальніше
Проекти
Клієнт:
ТОВ "Єдина торгова система-Киев" оскарження податкових повидомлень ДПІ Адвокатська група України представила інтереси ТОВ «ЄТС-Київ», під час оскарження в судовому порядку податкових повідомлень-рішень, винесених ДПІ у Дніпровському районі м.Києва, яким компанії було визначено грошове зобов’язання на загальну суму 5 450 761,00 грн. Податкові...
Детальніше
Клієнт:
ТОВ "Єдина торгова система-Київ" Наші адвоката успішно представили інтереси ТОВ "Єдина Торгова Система - Київ" у господарському суді Луганської області в суперечці з Підприємством з 100% Іноземними Інвестиціями " ІнтерГазСінтез " про визнання недійсним договору купівлі -продажу. Так , Позивач ПІІ " ІнтерГазСінтез " звернулося...
Детальніше